UITGELICHTE PROJECTEN

Bij de ontwikkeling van draaikoppelingen doet Pacquet Raccord Tournant een beroep op de expertise van Pacquet Production Mécanique in de bewerking van kleine en gemiddelde series op zijn CNC-machines in Duinkerken. Zo ontwerpt het bedrijf standaardproducten en producten op maat die een perfecte afdichting garanderen van alle processen, voor alle sectoren.

STANDAARD DRAAIKOPPELINGEN, AANGEPASTE STANDAARD DRAAIKOPPELINGEN of ONTWERP 100% OP MAAT DOOR ONS ONTWERPBUREAU IN SAMENWERKING MET ONZE TEAMS: ONTDEK ONZE PROJECTEN!