AANGEPASTE STANDAARD DRAAIKOPPELINGEN VAN PACQUET RACCORD TOURNANT

Aangepaste standaard draaikoppelingen, Pacquet

ONZE STANDAARD DRAAIKOPPELINGEN, AANGEPAST AAN UW PROCES

Komen de bedrijfsomstandigheden van onze draaikoppelingen niet overeen met uw toepassing?

Bij speciale vereisten is een aangepaste standaardkoppeling een mogelijke oplossing: 

 • Ongebruikelijke DN-maat 

 • Ongebruikelijke gebruiksomstandigheden (druk, snelheid en temperatuur)

 • Specifieke vloeistof waarvoor een andere hoofdafdichting is vereist

 • Verbindingswijze

 • Specifieke flens 

 • Ruimtebeperkingen en afwijkende afmetingen

NEEM CONTACT OP MET ONZE TECHNISCHE AFDELING / ONTWERPBUREAU!

Aangepaste standaard draaikoppelingen, Pacquet

SAMEN VINDEN WE DE JUISTE DRAAIKOPPELING!

Geef ons zoveel mogelijk informatie over uw toepassing: 

 • Vloeistofkenmerken

 • DN 

 • Gebruiksomstandigheden: temperatuur, druk, snelheid

 • Stroomsnelheid 

 • Gebruiksfrequentie (dagelijks aantal cycli en hun duur) 

 • Verbindingswijze 

 • Foto's van de bestaande installatie 

 • Algemene of detailplannen 

 • Alle andere beschikbare technische informatie

VOORBEELDEN VAN BESCHIKBARE CONFIGURATIES (ANDERE OP VERZOEK VERKRIJGBAAR)

Aangepastestandaard draaikoppelingen, Pacquet

Applications spécifiques : L'application peut nécessiter des dimensions, des matériaux ou des caractéristiques de performance uniques qui ne sont pas disponibles avec les raccords tournants "catalogue". 

Environnement spécial : Si le raccord tournant fonctionne dans des environnements extrêmes, avec des températures très élevées ou très basses par exemple, ou en présence de produits chimiques corrosifs, il peut être nécessaire d'adapter la conception afin de garantir sa tenue et sa durabilité. 

Pressions ou vitesses de rotation très élevées : Dans les cas où les exigences de pression ou de vitesse de rotation excèdent les capacités des raccords tournants standards, un raccord tournant sur-mesure peut être nécessaire. 

Intégration dans un process existant : Si le raccord tournant doit s'intégrer de manière transparente dans un système préexistant, il peut être nécessaire de personnaliser la conception pour garantir une compatibilité parfaite. 

Exigences de performance spécifiques : Des besoins de performance particuliers tels que des niveaux de fuite très bas, une haute précision de rotation ou des caractéristiques d'amortissement spécifiques peuvent nécessiter une conception  standard adaptée. Pacquet Raccord Tournant est votre spécialiste en raccords tournants standards, standards adaptés ou sur mesure. 

Aangepaste standaard draaikoppelingen, Pacquet
Aangepaste standaard draaikoppelingen, Pacquet
Aangepaste standaard draaikoppelingen, Pacquet
Aangepaste standaard draaikoppelingen, Pacquet