CONTROLE EN ONDERHOUD VAN DRAAIKOPPELINGEN

Draaikoppelingen zijn fijnmechanische onderdelen die extreem worden belast in industriële processen. Sommige onderdelen, zoals lagers en afdichtingen, verslijten na verloop van tijd en na een bepaald aantal rotatiecycli. In dat geval is onderhoud vereist. En dat moet worden uitgevoerd voordat uw machine uitvalt.

Zodra er een storing optreedt, moet u rekening houden met de risico's van stilstand. Elk onderdeel moet nauwkeurig worden onderzocht. De minste storing kan grote gevolgen hebben voor heel uw productieketen. Omdat wij ons bewust zijn van deze economische en operationele realiteit, hebben we een controle- en onderhoudsdienst georganiseerd die u helpt de levensduur van uw draaikoppelingen te verlengen.

Controle en onderhoud van draaikoppelingen, Pacquet

DE DIENSTVERLENING VAN PACQUET

Vertrouw ons het preventieve en curatieve onderhoud toe van uw draaikoppelingen: we onderwerpen ze aan een volledig onderzoek in onze werkplaatsen en zorgen voor de reparatie, herverpakking en verzending van al uw roterende afdichtingen.

 • Altijd bereikbaar

 • Training in het gebruik van draaikoppelingen

 • Onderzoek, onderhoud en reparatie van draaikoppelingen

 • Modificatie en optimalisatie van draaikoppelingen

Bij twijfel over het belang of de aard van het uit te voeren onderhoud, kunt u ons foto's opsturen met de plaats van de storing of slijtage. Onze technici helpen u te beslissen of de draaikoppeling naar onze werkplaats moet worden teruggezonden.

Controle en onderhoud van draaikoppelingen, Pacquet

PROCEDURE VOOR PREVENTIEF OF LICHT CURATIEF ONDERHOUD

De meeste preventieve of licht curatieve onderhoudswerkzaamheden, bijvoorbeeld het vervangen van een versleten afdichting, kunnen door u ter plekke worden uitgevoerd. Onze draaikoppelingen worden geleverd met gedetailleerde montage- en onderhoudsvoorschriften, zodat u eenvoudige onderhoudswerkzaamheden zelfstandig kunt uitvoeren.

Controle en onderhoud van draaikoppelingen, Pacquet

PROCEDURE VOOR ONDERZOEK EN CURATIEF ONDERHOUD

 1. Ontvangst van uw draaikoppelingen in onze werkplaats voor onderzoek en/of reparatie

 2. Demontage, algemene en detailfoto's worden gemaakt

 3. Statische en dynamische afdichtingstesten, diagnose en analyse door onze gekwalificeerde technici

 4. Een verslag met vaststellingen wordt opgesteld en intern verstuurd naar het ontwerpbureau voor kostenberekening

 5. Vóór het onderzoek wordt een analyseverslag over de oorzaak van de storing verstuurd, samen met een gedetailleerde offerte

 6. Na ontvangst van uw bestelling volgt een volledig onderzoek van uw koppelingen, gevolgd door reparatie in onze werkplaatsen

 7. Montage, proeftests en controle

 8. Bescherming en daaropvolgende verpakking volgens onze kwaliteitsprocedures

 9. Verzending

Draaikoppelingen, Pacquet