DRAAIKOPPELINGEN VOOR ENERGIE- EN MILIEUTOEPASSINGEN

Waterzuiveringsinstallaties verzamelen afvalwater, zuiveren het en lozen het daarna terug in de natuurlijke omgeving. Daarom moeten waterzuiveringsinstallaties apparatuur gebruiken die technologie en productiviteit optimaal combineren. Pacquet Raccord Tournant maakt aangepaste draaikoppelingen voor het transport van afvalwater met vaste en verontreinigende stoffen, waardoor het zuiveringsproces lekvrij kan verlopen. Transport van biogas, uranium, installatie op kern- en waterkrachtcentrales: de energie- en milieutoepassingen zijn legio. Draaikoppelingen voor de energie- of milieusectoren moeten voldoen aan strikte milieueisen en worden vaak op maat gemaakt, in één exemplaar of in kleine series.

ONZE DUURZAME DRAAIKOPPELINGEN VOLDOEN AAN DE SECTORVEREISTEN EN BEPERKEN DE MILIEURISICO'S

Toepassingen

  • Installatie op rioolreinigings- en zuigwagens

  • Slibverwijdering in waterzuiveringsstations

  • Reiniging van tankwagens

  • Leidingen positioneren

  • Installatie op de losarmen voor het slib van waterzuiveringsinstallaties

  • Behandeling van afval, afvalwater en andere verontreinigende stoffen

  • Installatie op tanks van rioolreinigingswagens

  • Installatie op waterkrachtcentrales

  • Installatie op windmolenparken

Standaard draaikoppelingen

Technische inlichtingen? Info over onze prijzen? Levertermijnen?

Aarzel niet om vragen te stellen