JURIDISCHE KENNISGEVING

Gemaakt door: INSITE – Agence web Drupal Lille & Paris

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Elke online dienst beperkt het verzamelen van persoonsgegevens tot wat strikt noodzakelijk is (dataminimalisatie) en geeft informatie over:

  • de gegevensbeheerder en de doeleinden van de gegevensverzameling 

  • de bron van de gegevens, wanneer naast de online verstrekte gegevens andere gegevens worden gebruikt om uw verzoek te verwerken

  • de bewaartermijn van de gegevens

  • uw IT-rechten en vrijheden en hoe u deze bij Groupe Pacquet Industrie kunt uitoefenen 

In alle gevallen,

  • is de wettelijke basis voor de gegevensverwerking de toestemming van de gebruiker die de gegevens vrijelijk verstrekt

  • worden het verplichte of optionele karakter van de verzamelde gegevens voor de behandeling van uw verzoek en de categorieën van de verwerkte gegevens vermeld in de verschillende formulieren

  • zijn de betrokkenen categorieën bedrijven

  • neemt de webhost passende beveiligingsmaatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen

  • worden persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar bewaard, vanaf de laatste interactie afkomstig van de gebruiker.

  • kunt u, als u dat nodig acht, een bezwaar (klacht) indienen bij het CNIL

De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van de diensten die op deze site worden aangeboden, worden verwerkt volgens beveiligde protocollen en stellen de bedrijven van Groupe Pacquet Industrie in staat om de ontvangen aanvragen in haar computertoepassingen te beheren.